Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Z głębokim żalem informujemy o śmierci Jerzego Wiśniewskiego, szefa SLD powiatu mławskiego

dodano 2014-01-16 18:22 w kategorii: Informacje

W dniu 16. stycznia 20013 roku zmarł Jerzy Wiśniewski, wieloletni przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Mławie, działacz samorządowy, dyrektor i nauczyciel.
 
Jerzy Wiśniewski:
 
Urodził się 14 kwietnia 1946 roku w Krępie, gmina Lipowiec Kościelny powiat mławski. Ukończył studium nauczycielskie. Swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 1968 jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w Długokątach. Od 1971 roku przez 3 lata był nauczycielem w Szkole Podstawowej ww Kowalewie. Przez 12 lat lat był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Głużku. W latach 1986 – 1990 był sekretarzem Komitetu Gminnego PZPR w Wiśniewie. Następnie przez dwa lata nauczycielem w Szkole Podstawowej w Starych Kosinach. W latach 1990 – 2003 ponownie sprawował funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Głużku.
 
Należał do:
 
Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Młodzieży Wiejskiej, Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Ludowych Zespołów Sportowych i Ligi Ochrony Kraju.
 
Był wielokrotnie odznaczany:
 
Medal 40 – lecia PRL, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal zasłużony dla województwa ciechanowskiego, Medal zasłużony dla Ligi Obrony Kraju, Medal zasłużony dla LZS. Był również odznaczany nagrodami Ministra Oświaty i Wychowania, Kuratora Oświaty, Wojewody Ciechowskiego i Wójta gminy Wiśniewo.
 
Był też wieloletnim działaczem politycznym i samorządowym:
 
W latach 1974 – 1989 był członkiem PZPR. Członek i założyciel SdRP na powiat mławski i jej przewodniczący. Założyciel SLD w Mławie, jej wieloletni przewodniczący oraz były członek Rady Wojewódzkiej. Był radnym powiatu mławskiego w latach 1998 – 2002.
 
 


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.